1,284
Dziś Niedziela
2023-06-04

Obejrzyj koniecznie, które działalności obecnie najchętniej wybierają firmy w Białowieży

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_OTWARTE_ludzie przed_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2023-06-04 Popatrz, które działalności gospodarcze obecnie wybiera najwięcej firm w Białowieży

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-06-04 godz: 7:39:10
2.Ilość wszystkich firm w Białowieży wynosi: 266
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Białowieży wynosi: 165
Pierwsze miejsce
Spośród rodzajów działalności gospodarczych, które w okresie 1-4 czerwiec 2023 rozwijały się najszybciej, najbardziej wzrosła ilość firm, które jako główną działalność prowadzą Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe. Widzimy, że wyraźnie wysuwa się ona na prowadzenie, bo w tym czasie w Białowieży ich liczba zwiększyła się o 2.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, wzrosła o 1, co stanowi 50% liczby podmiotów, które wybierały tę branżę najczęściej.
Trzecie miejsce
Na trzecim z kolei miejscu znajduje się Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych. Liczba firm prowadzących tę działalność zwiększyła się o 0.
Działalności gospodarcze o największym wzroście w Białowieży za okres 1-4 czerwiec 2023
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Wzrost ilości firm
${li_top_txt}
1
Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
2
2
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
1
3
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
0
4
Działalność związana z oprogramowaniem
0
5
Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
0
6
Przygotowywanie i podawanie napojów
0
7
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
0
8
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
0
9
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
0
10
Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
0

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze obecnie się rozwijają

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź działalności gospodarcze, które rozwijały się w Białowieży w ostatnich miesiącach

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Poznaj działalności gospodarcze, jakie będą wybierać firmy w Białowieży

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: