1,284
Dziś Niedziela
2023-06-04

Obserwuj, na które z produktów i usług w Białowieży rośnie liczba przetargów z wykorzystaniem środków unijnych

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_euro_orange_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2023-06-04 Obejrzyj, na które produkty i usługi w Białowieży wzrasta obecnie liczba przetargów z dotacjami unijnymi

Opis
W artykule prezentujemy informacje dotyczące przetargów publikowanych przez beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w celu realizacji zasady konkurencyjności.
Zasada konkurencyjności łączy obowiązki ogłoszeniodawcy, korzystającego z dofinansowania ze środków unijnych, z uprawnieniami potencjalnych wykonawców. Wynika to z treści art. 43 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240). Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych towarów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji.
W naszym serwisie owg.pl zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2023-06-04 godz: 9:40:16
2.Ilość wszystkich firm w Białowieży wynosi: 266
3.Ilość firm AKTYWNYCH w Białowieży wynosi: 165
Pierwsze miejsce
Przyglądając się tym dziedzinom, dla których obecnie w Białowieży najszybciej rośnie zainteresowanie finansowaniem przedsięwzięć ze środków unijnych, zauważymy, że za okres 1-4 czerwiec 2023 pod względem liczby pojawiających się ogłoszeń przetargowych na pierwsze miejsce bardzo wyraźnie wysuwają się Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg z liczbą 0 przetargów.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu widzimy Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. Liczba publikowanych ogłoszeń przetargowych wzrosła w tym obszarze o 0.
Trzecie miejsce
Na trzecim miejscu znajdziemy Gospodarstwa rolne. Ilość publikowanych ogłoszeń przetargowych z tej dziedziny wzrosła o 0.
Produkty i usługi z dotacją UE dla podmiotów w Białowieży za okres 1-4 czerwiec 2023
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
0
2
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
0
3
Gospodarstwa rolne
0
4
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
0
5
Usługi szkolenia zawodowego
0
6
Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
0
7
Materiały konstrukcyjne i elementy podobne
0
8
Urządzenia komputerowe
0
9
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
0

W REGIONACH Panorama regionu – zobacz produkty i usługi, na które w Twoim regionie rośnie liczba przetargów z dofinansowaniem UE

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź, jak w poprzednich miesiącach w Białowieży wzrastała liczba przetargów na produkty i usługi dotowane przez UE

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Popatrz, w których branżach w Białowieży prawdopodobnie będzie rosła liczba przetargów z wykorzystaniem środków UE

Trwa pobieranie danych...